Drodzy Internauci!

Przedmiotowy słownik to internetowa wersja wydanego przez nas na papierze Nowego Słownika Metodycznego Doradcy Rolniczego [W. Kujawiński, 2011].

Powstała ona przede wszystkim w celu ułatwienia dostępu do haseł tego Słownika, ale także szybszej jego aktualizacji - aby niezmiennie był dobrą podstawą w stałym pogłębianiu metodycznych kompetencji zawodowych jego podstawowych adresatów, tj. doradców rolniczych zatrudnionych w publicznych rolniczych organizacjach doradczych.