Wstęp       Spis treści       Wyszukiwanie       Administracja       Kontakt       Zaktualizowano: 26.11.2018  


I.UPRAWA GLEBY, NAWOŻENIE
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.
    10.
    11.
    12.
    13.
    14.
II.GŁÓWNE ROŚLINY UPRAWNE
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.
III.EKOLOGIA (wybrane informacje o ekologicznym systemie produkcji )
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.
IV.TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.
    10.
    11.
    12.
    13.
    14.
    15.
    16.
    17.
    18.
    19.
    20.
    21.
    22.
    23.
    24.
    25.
    26.
    27.
    28.
    29.
    30.
    31.
    32.
    33.
    34.
    35.
    36.
    37.
    38.
    39.
    40.
V.ROŚLINY WARZYWNICZE
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.
    10.
    11.
VI.ROŚLINY SADOWNICZE
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.
    10.
    11.
    12.
    13.
    14.
    15.
    16.
    17.
    18.
    19.
    20.
    21.
    22.
    23.
    24.
    25.
    26.
    27.
    28.
    29.
    30.
    31.
    32.
    33.
    34.
    35.
    36.
    37.
    38.
    39.
    40.
    41.
    42.
    43.
    44.
    45.
    46.
    47.
    48.
    49.
    50.
    51.
    52.
    53.
    54.
    55.
    56.
    57.
    58.
    59.
    60.
    61.
    62.
    63.
VII.ROŚLINY OZDOBNE
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
VIII.ZIOŁA
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
IX.PSZCZOŁY
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.
X.PRODUKCJA ZWIERZĘCA
  A.INFORMACJE OGÓLNE
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.
    10.
    11.
    12.
    13.
    14.
    15.
    16.
    17.
    18.
    19.
    20.
    21.
    22.
    23.
    24.
  B.BYDŁO
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.
    10.
    11.
    12.
    13.
  C.ŚWINIE
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.
    10.
    11.
    12.
    13.
    14.
  D.KONIE
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
  E.JELENIE, DANIELE
    1.
    2.
  F.OWCE
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
  G.DRÓB
    1.
    2.
    3.
  H.FUTERKOWE
    1.
    2.
    3.
    4.
  I.RYBY
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.
    10.
  J.KOZY
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
XI.WSKAŻNIKI, PARAMETRY EKSPLOATACYJNO - EKONOMICZNE URZĄDZEŃ, PRACOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI
  A.KOSZTY EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
  B.CZAS PRACY, PRACOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
  C.ENERGIA ODNAWIALNA
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
XII.OCHRONA ŚRODOWISKA
  A.ILOŚĆ POZOSTAŁOŚCI - PRODUKCJA ROLNICZA I PRZEMYSŁ ROLNO - SPOŻYWCZY
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.
    10.
    11.
    12.
    13.
    14.
    15.
    16.
    17.
    18.
    19.
    20.
    21.
  B.ZUŻYCIE MATERIAŁÓW, SUROWCÓW - PRODUKCJA ROLNICZA I PRZEMYSŁ ROLNO - SPOŻYWCZY
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.
    10.
    11.
    12.
    13.
    14.
    15.
    16.
    17.
    18.
    19.
    20.
XIII.ZASADY DOBORU MASZYN ROLNICZYCH W RAMACH PROW NA LATA 2014-2020
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.
    10.
    11.
    12.
    13.
    14.
    15.
    16.
    17.
    18.
    19.
    20.
    21.
    22.
    23.
    24.
    25.
    26.
    27.
    28.
    29.
    30.
    31.
    32.
    33.
    34.
    35.
    36.
    37.
    38.
    39.
    40.
    41.
    42.
    43.
    44.
    45.
    46.
    47.
    48.
    49.